WeddingSquare.com Homepage
Forum Home Forum Home > Register New User
  FAQ FAQ  Forum Search   Calendar   Register Register  Login Login

Register New User


Forum Rules and Policies

เงื่อนไข การเข้าร่วม แสดงคาามคิดเห็นใน WeddingSquare.com

ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ และราชวงศ์ เป็นอันขาด
ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว เกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางลามก อนาจาร
ห้ามเสนอข้อความอันมีเจตนาใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชัง
ห้ามเสนอข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น โดยมูลแห่งความขัดแย้ง ดังกล่าวไม่ใช่การแสดงความคิดเห็น โดยเสรีเช่นวิญญูชนพึงกระทำ
ห้ามเสนอข้อความกล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ ศาสนา หรือคำสอนของศาสนาใดๆ ทุกศาสนา
ห้ามใช้นามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น โดยมีเจตนาทำ ให้สาธารณะชนเข้าใจผิดและเจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
ห้ามเสนอข้อความอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้น ในระหว่างสถาบันการศึกษา หรือระหว่างสังคมใดๆ
ห้ามเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น email address หรือหมายเลขโทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับ ความเดือดร้อนรำคาญ
ห้ามเสนอข้อความ หรือเนื้อหาอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้อง กับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
ห้ามเสนอข้อความ โฆษณา ทั้งทางตรงและทางอ้อม (กรณีต้องการโฆษณา กรุณาดุรายละเอียด คลิกที่นี่)

เมื่อท่านกดปุ่ม Accept ด้านล่าง ถือว่าเป็นการยอมรับ เงื่อนไขทั้งหมด

ไม่แนะนำ ให้ใช้ hotmail windowlive เพราะจะไม่ได้รับการยืนยันจาก hotmail

 

 

สำหรับ ผู้ใช้งาน e-mail @hotmail.com, @hotmail.co.th, @outlook.com, @windowlive.com, @windowlive.co.th
ก่อน สมัครใช้งาน กรุณาอ่าน ขั้นตอนนี้ก่อน (คลิกตรงนี้)

 
This page was generated in 0.063 seconds.